DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Regulamin dofinansowań do konkursów/turniejów/festiwali

Marek. Posted in Aktualności

Regulamin dofinansowań do konkursów/turniejów/festiwali

 

Dofinansowanie ma sprzyjać  promowaniu OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku

i reaktywowanej Filii nr 4 w Białymstoku Instytutu Doskonalenia Nauczycieli.

Przyznane środki mają służyć m in.:

-  kształtowaniu aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,

- umacnianiu rodziny oraz ochronie życia rodzinnego,

- respektowaniu praw człowieka,

-  ochronie i promowaniu kultury oraz szeroko pojętej edukacji,

- promowaniu działań patriotycznych.

Celem wspierania aktywności podlaskich szkół w zakresie organizacji miejskich/regionalnych/ krajowych konkursów/turniejów/festiwali  jest rozwój zainteresowań, talentów i pasji podlaskich dzieci oraz młodzieży. Szczególnie istotny jest fakt, iż konkursy pozwalają na doskonalenie umiejętności takich jak: zdolności językowe, artystyczne, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, pomagają odnaleźć się we współczesnym świecie oraz mają wymierny wpływ na rozwój poznawczy. Wspieramy podlaskie  szkolnictwo, poprzez odkrywanie dziecięcej wyobraźni, kreatywną twórczość dzieci
i młodzieży.

Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie będzie mowa o „konkursie" oznacza to konkurs międzyszkolny, turniej, festiwal, olimpiadę międzyszkolną organizowaną lub współorganizowaną przez podlaskie przedszkole, szkoły/placówki.

§ 1

1. Konkursy mogą być organizowane w podlaskich szkołach samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

2. Konkursy wewnętrzne kwalifikują się do dofinansowania jedynie dla przedszkoli.

3. Przedszkole/szkoła/placówka może otrzymać dofinansowanie najwięcej dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 2

1.    Wnioski o dofinansowanie organizacji konkursów należy składać wraz z regulaminem konkursu.

2.    Każda placówka, która otrzyma dofinansowanie do konkursu jest zobowiązana do umieszczenia rollup z logo OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku w trakcie konkursu. Pożądane jest również umieszczenie logo naszej organizacji w materiałach konkursowych.

3.     Po konkursie należy przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3 zdjęcia wraz z krótkim opisem działań.

4.    Jednorazowe dofinansowanie do konkursu wynosi nie więcej 200zł.

TOP