DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Uchwała KM OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POIW W BIAŁYMSTOKU 31.03.2015R.

Super User. Posted in Aktualności

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ NSZZ „Solidarność”
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. Struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. W Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

KM OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POIW W BIAŁYMSTOKU 31.03.2015R. PODJĘŁA UCHWAŁĘ O ZWRÓCENIU SIĘ DO PRACODAWCÓW, NA TERENIE KTÓRYCH DZIAŁA, Z ŻĄDANIAMI PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ I POPRAWY WARUNKÓW PRACY. ZADANIEM PRZEWODNICZĄCYCH JEST:
1.     WRĘCZENIE DO 15 KWIETNIA 2015R. DYREKTOROWI WŁASNEJ PLACÓWKI PISMA Z ŻĄDANIAMI I ZWROT POTWIERDZONEJ KOPII DO SIEDZIBY ORGANIZACJI.
2.     WYWIESZENIE FLAG ZWIĄZKOWYCH.
Naszym celem nie jest konflikt z dyrektorami. Działamy także w ich INTERESIE. Zmierzamy do poprawy sytuacji w oświacie całego kraju.
Nie ma możliwości prawnych prowadzenia sporu zbiorowego bezpośrednio z rządem, dlatego akcję rozpoczynamy od najniższego szczebla, tak by w efekcie końcowym wspólnie wypracować korzystne rozwiązania dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Białystok, 10.04.2015r.

TOP