DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Zarząd i Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe

Super User. Posted in Rada Sekcji

                   W skład 21 osobowego Zarządu (Komisji Międzyzakładowej)

                                           Organizacji Międzyzakładowej

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wchodzą:

    1.    Agnieszka  Rzeszewska - przewodnicząca
    2.    Beata Pietruszka - wiceprzewodnicząca
    3.    Jolanta Dworakowska-Dojlida
    4.    Jarosław Tomasz Dźwigaj
    5.    Urszula Badura
    6.    Andrzej Bukrym
    7.    Wojciech Brzuzy
    8.    Józef Czaczkowski
    9.    Marek Dziejma
    10.    Henryk Goch
    11.    Narcyza Fiedziukiewicz
    12.    Bogusław Jurgielewicz
    13.    Robert Królik
    14.    Daniel Łempicki
    15.    Aniela Magnuszewska
    16.    Marek Józef Onoszko
    17.    Jadwiga Piotrowska
    18.    Urszula Roman
    19.    Beata Wielgat
    20.    Ryszard Urbańczyk
    21.    Agnieszka Zielenkiewicz


W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:
2.    Elżbieta Kamińska - przewodnicząca
3.    Marek Tołoczko - wiceprzewodniczący
4.    Barbara Buraczewska - sekretarz
5.    Wioletta Kowieska
6.    Katarzyna Wider

 

TOP