DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Warunki pracy - pytania do Prezydenta Miasta Bialegostoku.

. Posted in Aktualności

W związku z licznymi sygnałami pracowników oświaty, dotyczącymi pogorszenia warunków ich pracy i płacy oraz brakiem działań inwestycyjnych założonych w budżecie na rok 2015 w placówkach edukacyjnych, zwracamy się z prośbą do Prezydenta Miasta Białegostoku o udzielenie informacji w sprawie realizacji podwyżek płac w oświacie i odpowiedzi na pytania:

1. Ile środków wydano na podwyżki płac, a ile pozyskano zmniejszając stawki wynagrodzeń, odbierając godziny nadliczbowe i premie pracownikom?
2. Ile spośród inwestycji w infrastrukturę jednostek oświatowych, zaplanowanych na ten rok budżetowy, już się rozpoczęło, tj. doszło do rozstrzygnięcia pierwszych przetargów i/lub dokonano pierwszych prac?


3. Na jakim etapie realizacji są inwestycje oświatowe zaplanowane w budżecie na 2015r.:

- renowacja boiska przy ZS Nr 11,

- wykonanie ogrodzenia przy SP Nr 15,rozszerzenie zadania: termomodernizajca budynku PS Nr 35 i wykonanie ogrodzenia,

- budowa hali sportowej przy PG Nr 9,

- budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZS Nr 3,

- II etap termomodernizacji sali sportowej ZSTiO,
4. Jak przedstawia się postęp prac inwestycji oświatowych z budżetu partycypacyjnego?
W budżecie 2015 roku zaplanowano 5 mln zł na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych. Z uzyskanych informacji wynika, że w wielu placówkach zamiast podwyżki doszło do obniżenia wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych:
1.Ograniczono wymiar zatrudnienia – zmniejszono część etatów pozostawiając te same zakresy obowiązków.
2.Zmniejszono liczbę godzin ponadwymiarowych.
3.Obcięto premie.
Chcemy wiedzieć jaką skalę ma to zjawisko, jak wielu pracowników straciło część wynagrodzenia?
Inwestycje w oświacie, zaplanowane na rok bieżący, nie rozpoczęły się do połowy czerwca.
Mamy uzasadnione obawy, że nie zostaną zrealizowane w 2015r. Dowodem na to jest brak jakichkolwiek działań ze strony Prezydenta w placówkach edukacyjnych, gdzie zaplanowano inwestycje.
 Agnieszka Rzeszewska

 

TOP