DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. SKŁAD ZARZĄDU

Zarząd OM NSZZ "S" POiW w Białymstoku

. Posted in Rada Sekcji

   W skład 20 osobowego Zarządu (Komisji Międzyzakładowej)

 

Organizacji Międzyzakładowej

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wchodzą:

     1.    Agnieszka  Rzeszewska - przewodnicząca
     2.    Beata Pietruszka - wiceprzewodnicząca
     3.    Jadwiga Piotrowska - sekretarz

     4.    Urszula Roman - skarbnik
     5.    Urszula Badura
     6.    Andrzej Bukrym
     7.    Wojciech Brzuzy
     8.    Józef Czaczkowski
     9.    Marek Dziejma 

    10.    Jarosław Tomasz Dźwigaj
    11.    Henryk Goch
    12.    Narcyza Fiedziukiewicz
    13.    Bogusław Jurgielewicz
    14.    Robert Królik       
    15.    Daniel Łempicki
    16.    Aniela Magnuszewska
    17.    Marek Józef Onoszko
    18.    Beata Wielgat
    19.    Ryszard Urbańczyk
    20.    Agnieszka Zielenkiewicz

 


W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:


        
1.    Elżbieta Kamińska - przewodnicząca
        
2.    Marek Tołoczko - wiceprzewodniczący
        
3.    Anna Żeszko - Majewska
        
4.    Wioletta Kowieska
        
5.    Katarzyna Wider

 

TOP