DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. SKŁAD ZARZĄDU

Zarząd OM NSZZ "S" POiW w Białymstoku

. Posted in Rada Sekcji

   W skład 22 osobowego Zarządu (Komisji Międzyzakładowej)

 

Organizacji Międzyzakładowej

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wchodzą:
  

 

1. Agnieszka  Rzeszewska – przewodnicząca
2. Urszula Roman – wiceprzewodnicząca
3.   Agnieszka Zielenkiewicz – sekretarz
4.   Urszula Badura
5.   Andrzej Bukrym
6.   Krzysztof Cis
7.   Józef Chodyniecki
8.   Józef Czaczkowski
9.   Ewa Dmowska
10. Jolanta Emiliańczyk
11. Joanna Gołębiewska
12. Bata Wielgat
13. Dorota Kłak
14. Henryk Goch
15. Robert Królik      
16. Daniel Łempicki
17. Aniela Magnuszewska
18. Ewa Onoszko
19. Sylwia Szliserman
20. Dorota Klimczuk
21. Agnieszka Pietraszko
 
 

 

W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:


        
1.    Anna Gniedziejko
        
2.    Marek Tołoczko
        
3.    Dorota Siemieńczuk
        
4.    Krzysztof Sochoń
        
5.    Krzysztof Żuchowski

TOP