DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. SKŁAD ZARZĄDU

Zarząd OM NSZZ "S" POiW w Białymstoku

. Posted in Rada Sekcji

   W skład 22 osobowego Zarządu (Komisji Międzyzakładowej)

 

Organizacji Międzyzakładowej

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wchodzą:
  

 

1. Agnieszka  Rzeszewska – przewodnicząca
2. Urszula Roman – wiceprzewodnicząca
3.   Agnieszka Zielenkiewicz – sekretarz
4. Agnieszka Pietraszko - Gryń - skarbnik
5.   Urszula Badura
6.   Andrzej Bukrym
7.   Krzysztof Cis
8.   Józef Chodyniecki
9.   Józef Czaczkowski
10.   Ewa Dmowska
11. Jolanta Emiliańczyk
12. Joanna Gołębiewska
13. Bata Wielgat
14. Dorota Kłak
15. Henryk Goch
16. Robert Królik      
17. Daniel Łempicki
18. Aniela Magnuszewska
19. Ewa Onoszko
20. Sylwia Szliserman
21. Dorota Klimczuk
22. Agnieszka Pietraszko
 
 

 

W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:


        
1.    Anna Gniedziejko
        
2.    Marek Tołoczko
        
3.    Dorota Siemieńczuk
        
4.    Krzysztof Sochoń
        
5.    Krzysztof Żuchowski

TOP