DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. SKŁAD ZARZĄDU

Zarząd OM NSZZ "S" POiW w Białymstoku

. Posted in Rada Sekcji

   W skład 22 osobowego Zarządu (Komisji Międzyzakładowej)

 

Organizacji Międzyzakładowej

 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wchodzą:
   

 

1.   Agnieszka  Rzeszewska – przewodnicząca

2.   Urszula Roman – wiceprzewodnicząca

3.   Jadwiga Piotrowska – sekretarz

4.   Urszula Badura

5.   Andrzej Bukrym

6.   Krzysztof Cis

7.   Józef Chodyniecki

8.   Józef Czaczkowski

9.   Ewa Dmowska

10. Jolanta Emiliańczyk

11. Narcyza Fiedziukiewicz

12. Joanna Gołębiewska

13. Bata Wielgat

14. Agnieszka Zielenkiewicz

15. Henryk Goch

16. Robert Królik       

17. Daniel Łempicki

18. Aniela Magnuszewska

19. Ewa Onoszko

20. Sylwia Szliserman

21. Dorota Klimczuk

22. Agnieszka Pietraszko-Gryń

 


W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:


        
1.    Anna Gniedziejko
        
2.    Marek Tołoczko
        
3.    Dorota Siemieńczuk
        
4.    Krzysztof Sochoń
        
5.    Krzysztof Żuchowski

TOP