DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Prawo związkowe

Najważniejszym dokumentem związku jest Statut NSZZ „Solidarność”.

Zawiera on cele i zadania Związku, strukturę organizacyjną, władze Związku, zasady ich powoływania, prawa i obowiązki członków Związku, zasady dotyczące organizacji akcji strajkowych, źródła finansowania działalności Związku, zasady uchwalania i zmian statutu.

TOP