DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Komunikat ze spotkania grup roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły, Warszawa, 02 października 2019 r.

 

        We wtorek w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się kolejne spotkanie  grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły. Na spotkaniu omawiano obszary ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, oceny pracy nauczyciela oraz awansu zawodowego w zakresie ograniczenia biurokratyzacji. Jednym z wielu postulatów KSOiW był postulat ograniczenia dokumentacji przygotowywanej w procedurze awansu zawodowego. Wszystkie propozycje złożone w dniu dzisiejszym zostaną przeanalizowane przez ministerstwo. 

            W dyskusji podkreślano rolę autonomii dyrektorów szkół i rad pedagogicznych w tworzeniu dodatkowych dokumentów szkolnych. W związku z tym pojawiła się propozycja nawiązania ściślejszej współpracy między nadzorem pedagogicznym a dyrektorami szkół. Na kolejnym spotkaniu zostanie omówiona dokumentacja związana z organizowaniem w szkołach  pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Marek. Posted in Aktualności

 

30 września 2019 roku odbyło się cykliczne spotkanie z przewodniczącymi kół Organizacji Międzyzakładowej i Regionalnej Sekcji Oświaty i wychowania NSZZ Solidarność w Białymstoku. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć u siebie Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Beatę Pietruszkę oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego Pana Eugeniusza Formeistra.

Pan minister odpowiadał na liczne merytoryczne pytania zebranych. Pojawiły się pytania dotyczące edukacji włączającej, szkolnictwa specjalnego, nauczania języka angielskiego w przedszkolach, podstawy programowej szkół średnich w klasach po szkole podstawowej, możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po 30 czy 35 latach pracy. 

Spotkanie było odebrane bardzo pozytywnie. Pozwoliło spokojnie patrzeć w przyszłość, tym razem bez silnych emocji. Ze strony gości padło wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli.

Jako związkowcy i pracownicy Oświaty czuliśmy się docenieni i rozumiani.

                                                                                                                           Agnieszka Rzeszewska

 

        

 

TOP