DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy,
 
w załączeniu przesyłam do Waszej informacji końcową opinię KSOiW NSZZ Solidarność do projektów ustaw: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Opinia została wysłana w dniu dzisiejszym do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Dziękuję wszystkim członkom i strukturom za przesłane uwagi i opinie.
 
 
Pozdrawiam

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"
 
 

. Posted in Aktualności

Miło nam poinformować, że podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2016r. Członkowie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na wniosek Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ „Solidarność”  POiW w Białymstoku, zostali odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

1.    Elżbieta Łojewska – PG 9

2.    Tadeusz Niegowski – SOS-W

3.    Agata Stasiewicz SOS-W

4.    Anna Żeszko-Majewska SOS-w

5.    Marzena Tekień – PS 32

6.    Beata Oniśko – PG 9

7.    Anna Morawska – LO VII

8.    Daniel Łempicki – SP 12

9.    Elżbieta Kwaśnik-Raćkowska – PS 58

10.  Artur Konopko – ZS 2

11.  Bożena Kondraciuk – PS 32

12.  Katarzyna Klimczuk-Sałaj  - PG 7

13.  Dorota Klimczuk – LO I

14.  Anna Kasperek – SOS-W

15.  Elżbieta Karpowicz-Stankiewicz – PS 42

16.  Jadwiga Bolesta SOS-W – SOS-W

17.  Joanna Adamska – LO VII

                                                                                                                                                 GRATULUJEMY

 

 

 

. Posted in Aktualności

                W związku z remontem naszej siedziby przez około miesiąc będą pewne utrudnienia.

W tej chwili znajdujemy się w głównym budynku - Zarządu Regionu Podlaskiego, na I piętrze w pokoju 102.

               Godziny pracy pozostają bez zmian.

Do dyspozycji z telefonów służbowych  jest tylko  komórkowy, numer:  784337335.

                                                                          

                                                                   Pozdrawiam Beata Pietruszka

. Posted in Aktualności

KOMUNIKAT

ze wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej

i przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy

Warszawa, 7 października 2016 r.

 

 

7 października 2016 r. odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej i przewodniczego KSOiW NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy dotycząca postulatów KSOiW związanych z projektem  ustawy Prawo Oświatowe i projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

W związku z przedłużającą się procedurą powołania trójstronnej komisji ds. oświaty pani minister wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów i uzyskała pozytywną akceptację  powołania  zespołu przy ministrze edukacji w składzie: reprezentatywne związki zawodowe w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, ministrowie umocowani do prowadzenia placówek oświatowych.

Konferencja była zwieńczeniem kilku spotkań negocjacyjnych, które odbyły się po opublikowaniu przez MEN ww. dokumentów. Minister edukacji narodowej  potwierdziła osiągnięcie konsensu w sprawie zmiany zapisu artykułu 42 Karty Nauczyciela i przydziału większej liczby godzin do dyspozycji dyrektora, wprowadzenie standardów pracy w placówkach oświatowych, wprowadzenie ustawowego wymogu opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez reprezentatywne związki zawodowe, wprowadzenie i ujednolicenie pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, asystentów nauczycieli, metodyków i doradców zawodowych.

W dalszym ciągu negocjowane są: przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego emerytur, przywrócenie roli decyzyjnej kuratora oświaty poprzez zmianę m.in. art. 63 projektu ustawy – Prawo oświatowe, dotyczącego składu komisji konkursowej, trwania kadencji dyrektora oraz zmianę definicji wynagrodzenia w art. 30 Karty Nauczyciela.

Strony wyraziły wolę dalszych negocjacji w szczegółowych sprawach w ramach powołanego zespołu trójstronnego.

 

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Relacja filmowa z konferencji prasowej będzie dostępna na stronie internetowej KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/


TOP