DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się do struktur regionalnych o wsparcie w organizacji demonstracji oraz oflagowanie szkół to najważniejsze decyzje, które podjęli członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” podczas obrad, które odbyły się  dziś (31 sierpnia) w Centrum Okopowa w Warszawie.

Podczas niezwykle burzliwej dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje niezadowolenie z powodu wyniku dotychczasowych negocjacji z MEN. Jak podnosili związkowcy dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane. 

Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli, nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach, wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy oraz domagają się między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Dajemy „czerwoną kartkę” minister edukacji Annie Zalewskiej. Uważamy, że czas na negocjacje był wystarczająco długi, by wypracować porozumienie. Odnosimy jednak wrażenie, że minister edukacji zupełnie ignoruje nasze postulaty, a przecież formułowaliśmy je jeszcze w trakcie kampanii wyborczej PiS. Ich realizacja była w programie wyborczym tego rządu. Uważamy, że dialog, który prowadzi z „Solidarnością” szefowa resortu edukacji jest pozorowany. Decyzja Rady Sekcji to związkowe wotum nieufności dla minister edukacji. Mamy scenariusz kolejnych kroków protestu, jeśli minister Anna Zalewska nie rozpocznie z nami rzetelnych, merytorycznych rozmów, których wynikiem będzie realizacja naszych postuatów.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej.

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=360:komunikat%20z-obrad-rady-ksoiw-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-z-31-sierpnia-2018-r-w-warszawie&catid=166&Itemid=840&lang=pl

Marek. Posted in Aktualności

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą z okazji 38 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Msza Święta zostanie odprawiona w dniu 2 września 2018 r. o godz. 12.30 w Kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

Mszy Świętej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko Biskup Pomocniczy.

Po Mszy Świętej nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”.

TOP