DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet Protestacyjny, zwrócenie się do struktur regionalnych o wsparcie w organizacji demonstracji oraz oflagowanie szkół to najważniejsze decyzje, które podjęli członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” podczas obrad, które odbyły się  dziś (31 sierpnia) w Centrum Okopowa w Warszawie.

Podczas niezwykle burzliwej dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje niezadowolenie z powodu wyniku dotychczasowych negocjacji z MEN. Jak podnosili związkowcy dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane. 

Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli, nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach, wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy oraz domagają się między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Dajemy „czerwoną kartkę” minister edukacji Annie Zalewskiej. Uważamy, że czas na negocjacje był wystarczająco długi, by wypracować porozumienie. Odnosimy jednak wrażenie, że minister edukacji zupełnie ignoruje nasze postulaty, a przecież formułowaliśmy je jeszcze w trakcie kampanii wyborczej PiS. Ich realizacja była w programie wyborczym tego rządu. Uważamy, że dialog, który prowadzi z „Solidarnością” szefowa resortu edukacji jest pozorowany. Decyzja Rady Sekcji to związkowe wotum nieufności dla minister edukacji. Mamy scenariusz kolejnych kroków protestu, jeśli minister Anna Zalewska nie rozpocznie z nami rzetelnych, merytorycznych rozmów, których wynikiem będzie realizacja naszych postuatów.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej.

https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=360:komunikat%20z-obrad-rady-ksoiw-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-z-31-sierpnia-2018-r-w-warszawie&catid=166&Itemid=840&lang=pl

Marek. Posted in Aktualności

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą z okazji 38 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Msza Święta zostanie odprawiona w dniu 2 września 2018 r. o godz. 12.30 w Kościele pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku.

Mszy Świętej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko Biskup Pomocniczy.

Po Mszy Świętej nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”.

Marek. Posted in Aktualności

 

Marek. Posted in Aktualności

 

REAKTYWUJEMY działalność Filii Nr 4 Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność".

 W ramach działalności Filii rozpoczniemy szkolenia dla nauczycieli.

 Od września ruszy KURS KWALIFIKACYJNY Z ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 

·   Uczestnikami kursu mogą być wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

 ·      Kurs trwa  od 18 sierpnia 2018 r. do 18 maja 2019 r.

 Zajęcia odbywać się będą w co drugi piątek i sobotę

 Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem

 ·      Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu

 zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591, z późn. zm.)– 210 h

 

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

  przywództwo edukacyjne w szkole;

  przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

  polityka oświatowa- dyrektor jako lider w środowisku;

  zarządzanie zasobami ludzkimi;

  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

    a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu;

 

·      Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej wynosi 25 osób.

 

 Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia 2018 r. telefonicznie pod numerem   784 337 335 lub osobiście w siedzibie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku, ul. Suraska 1/1 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA!

 Cena kursu- 1350zł

 Cena kursu dla członków NSZZ „Solidarność”- 1150zł  (zniżka 200zł)

 

TOP