DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

24 grudnia 2018 r. - biuro nieczynne (odpracowano w dniu 15 grudnia 2018 r.)

27 grudnia - biuro czynne w godz. 10.00 - 13.00

28 grudnia - biuro czynne w godz. 9.00 - 12.00

31 grudnia - biuro czynne w godz. 10.00 - 13.00

Marek. Posted in Aktualności

Dlaczego „Solidarność” żąda odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji?

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne 10 grudnia we wszystkich miastach wojewódzkich organizują konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostaną powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji.

Przypomnijmy, że 17–18 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas WZD KSOiW NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko, w którym czytamy: Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w wyniku dogłębnej analizy obecnej sytuacji stwierdza, że straciło zaufanie do ministra edukacji narodowej w osobie Anny Zalewskiej. Uważamy, że obecnie prowadzony dialog ze związkami zawodowymi jest pozorowany! Delegaci WZD zwrócili się do premiera RP o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

Cztery miesiące później (15 września) związkowcy z „Solidarności” swój protest przeciwko polityce minister Anny Zalewskiej zademonstrowali na ulicach przed budynkiem MEN.

Dzisiaj rozgoryczenie i frustracja nauczycieli osiągnęły apogeum, dlatego pracownicy oświaty z „Solidarności” przypominają „grzechy” minister Zalewskiej.

TOP