DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

 

– Wpompowane w reformę miliardy nie przełożyły się ani na lepszą edukację, ani na lepsze płace – mówi Ryszard Proksa.

fot. Monika Odrobińska/Idziemy
Czytaj

Marek. Posted in Aktualności

 

      - My jako "Solidarność" nie chcielibyśmy, by ten protest był kosztem dzieci. Dzieci nie mogą być zakładnikami. Zbliża się cała seria egzaminów, od których zależy ich życiowa kariera. Co nie znaczy, że nie chcemy podwyżek.

                  https://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/166283

           Agnieszka Rzeszewska

Marek. Posted in Aktualności

 

Zapraszam na zebranie Przewodniczących Kół.
Spotkanie odbędzie się  11.03.2019 r. (poniedziałek)
o  godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

 

W porządku zebrania m.in.:

  • akcja protestacyjna,
  • sprawy różne.

Marek. Posted in Aktualności

Ocena dotychczasowych działań związanych z brakiem realizacji przez rząd postulatów „Solidarności” oraz strategia kolejnych posunięć to najważniejsze tematy podjęte przez Radę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas obrad, które odbyły się 14-15 lutego w Zakopanem.

Zgodnie z decyzją Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność” sekcje regionalne powołały w całej Polsce sztaby protestacyjno-strajkowe. Do 15 marca natomiast poszczególne organizacje związkowe „Solidarności” działające w placówkach oświatowych mają rozpocząć procedury sporu zbiorowego. Problematykę przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego przedstawił radca prawny KSOiW NSZZ „S” Tomasz Gryczan.

 

Członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” skrytykowali „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”, skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”, skierowaną do nauczycieli przez minister edukacji narodowej panią Annę Zalewską, za kolejny dowód konfrontacyjnej postawy wobec środowiska oświatowego i reprezentujących je organizacji związkowych, brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu – czytamy w przyjętym stanowisku.

Związkowcy przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zobowiązuje wszystkie nasze struktury do przyjęcia jednolitej koncepcji dotyczącej zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej – czytamy w uchwale.

Odnieśli się także do kwestii zawierania przez niektóre organizacje związkowe porozumień z innymi centralami związkowymi.

Za niedopuszczalne Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” uznaje przejmowanie od innych central związkowych ich postulatów. Stoją one często w sprzeczności z naprawą systemu wynagradzania nauczycieli, podtrzymują absurdalny i nierzadko patologiczny jego stan – podkreślono dobitnie w uchwale.

Olga Zielińska
Rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „S”

TOP