DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" podjęło decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej w formie okupacji Małopolskiego Kuratorium OŚwiaty i przekształcenia go w protest ogólnokrajowy. Oczekujemy spełnienia przez Rząd RP naszych postulatów!

Marek. Posted in Aktualności

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera protest Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. Podjęto decyzję, że akcja Sekcji Regionalnej przekształca się w protest ogólnopolski.

Prezydium KSOiW NSZZ „S” dyskutowało o strategii protestu, opracowało harmonogram działań, także dotyczący struktur regionalnych. Protest w Małopolsce ma trwać do czasu uzyskania satysfakcjonującego porozumienia z rządem RP. Czekamy na przybycie premiera Mateusza Morawieckiego lub umocowanego przedstawiciela rządu i podjęcie negocjacji z protestującymi.

KSOiW NSZZ „S” dziękuje za wszystkie słowa i listy poparcia, które przesyłają nie tylko nauczyciele, ale także inne grupy zawodowe. Apelujemy do Sekcji Regionalnych o wsparcie nas i zorganizowanie w swoich regionach akcji wspierających.

Sprawy dorosłych muszą być załatwiane między dorosłymi!

Dzieci nie powinny być zakładnikami walki związkowców z rządem o godność pracowników oświaty, podwyżki wynagrodzeń i poprawę warunków pracy. Dlatego oczekujemy na premiera Mateusza Morawickiego, podjęcia rzetelnych i merytorycznych rozmów z „Solidarnością”. Jeśli rządzący nas zlekceważą, jesteśmy zdeterminowani do zaostrzenia form protestu.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Marek. Posted in Aktualności

Solidarność zapowiada kilka pikiet poparcia dla nauczycieli z Małopolski - w Katowicach, Częstochowie i Białej Podlaskiej. Niewykluczone, że akcja okupacji kuratoriów może spontanicznie się poszerzyć - usłyszał nasz dziennikarz od przedstawicieli Solidarności.

Nauczycielska Solidarność domaga się większych podwyżek niż oferuje rząd. Związkowcy chcą podniesienia pensji zasadniczej o 15 proc. w tym roku i kolejne 15 proc. w roku 2020. Chcą też zmiany systemu wynagrodzeń w oświacie, tak żeby pensje systematycznie rosły razem z podwyżkami średnich wynagrodzeń w kraju.

Marek. Posted in Aktualności

 

Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Kielcach popiera strajk okupacyjny prowadzony od 11 marca 2019 roku w budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie przez nauczycieli należących do NSZZ "Solidarność".
Wzywamy władze państwowe do podjęcia rozmów w celu rozwiązania trudnej sytuacji w oświacie. Narastające niezadowolenie wyrażane przez organizacje związkowe i grupy społeczne związane ze szkolnictwem świadczą jednoznacznie o tym, że w polskiej oświacie źle się dzieje i potrzebne są działania naprawcze.
Polska oświata dotknięta jest kryzysem, który zagraża jakości prowadzonej edukacji. Nie powinno dopuścić się do konfrontacji, w której mogliby ucierpieć uczniowie.
Z tego powodu potrzebne są poważne rozmowy i zawarcie porozumienia dotyczącego zgłaszanych postulatów przez KSOiW NSZZ "Solidarność".

TOP