DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Do pobrania

Uchwała Nr 40/15

KM OM NSZZ Solidarność” POiW w Białymstoku

z dnia 9.03.2015r.

§ 1. Komisja Międzyzakładowa OM NSZZ „Solidarność” POiW
w Białymstoku ustala zasady przyznawania swoim członkom zapomóg losowych, zdrowotnych i socjalnych  zawarte w Załączniku Nr 1.

§ 2. Traci moc decyzja Komisji Międzyzakładowej z dnia 7.03. 2011r. w sprawie Kryteriów przyznawania zapomóg przez Komisję Międzyzakładową OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

. Posted in Jubileusz

PROGRAM UROCZYSTOŚCI TRZYDZIESTOPIĘCIOLECIA

„SOLIDARNOŚCI” OŚWIATOWEJ W BIAŁYMSTOKU

4 listopada 2015 r.

16.00 - Nabożeństwo w Cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, ul. Lipowa 15

 

5 listopada 2015 r.

10:00 - Archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku - Msza Święta w intencji Naszej Organizacji i Sekcji Regionalnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w 35 rocznicę powstania.

 

O godzinie 12:00 w Teatrze Dramatycznym dalsza część uroczystości.

  • występ Chóru Miasta Białegostoku
  • powitanie gości
  • historia Solidarności Oświatowej – film
  • wystąpienia zaproszonych gości
  • wręczenie złotych odznak Solidarności
  • występ zespołu tanecznego „Małe Podlasie” z Siemiatycz
  • wręczenie srebrnych odznak Solidarności
  • podziękowania
  • wyprowadzenie sztandarów
  • uroczyste krojenie tortu na scenie

 

 

Po uroczystości obiad w Mozart dla członków Zarządu, z udziałem Przewodniczących: Proksy, Mozolewskiego, wiceprzewodniczących ZR, członków Rady RSOiW

 

TOP