DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Pracownicy polskiej oświaty!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.

Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i poprawa warunków pracy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko  wspólny wysiłek i współpraca
dają  szansę na sukces.

Super User. Posted in Aktualności

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ NSZZ „Solidarność”
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. Struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. W Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Super User. Posted in Aktualności

31.03.2015r. odbyło się zebranie z przewodniczącymi Kół Naszej Organizacji. Tematem spotkania było zaostrzenie akcji protestacyjnych i przygotowania do wejścia w spór zbiorowy z szkołami i placówkami oświatowymi.

W trakcie zebrania rozdano ankietę dotyczącą działań Związku. Jednym z ważnych wniosków po jej analizie jest potrzeba kontynuacji szkoleń z zakresu prawa oświatowego i związkowego.

Super User. Posted in Aktualności

Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej na stronie KSOiW

Super User. Posted in Aktualności

Przy okazji ujawnienia przez panią minister edukacji pomysłów na zmianę w jakże niewygodnej dla samorządowych organów prowadzących szkoły Karcie Nauczyciela (bo nie mogą np. bezkarnie zaniżać wynagrodzeń nauczycieli), niektórzy dziennikarze ponownie zainteresowali się tzw. przywilejami nauczycieli. To przygotowanie wśród opinii publicznej tzw. gruntu pod nadchodzące zmiany. Jeżeli nauczyciele będą protestować, to można ładnie odbić piłeczkę – bronią swoich przywilejów!

Super User. Posted in Aktualności

      9 października 2014 roku był szczególnym dniem dla członków NSZZ „Solidarność”- tego dnia czciliśmy 30 rocznicę Męczeńskiej Śmierci Naszego Patrona Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W tym  dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w  organizowanym  przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ogólnopolskim Konkursie - "Zło dobrem zwyciężaj” – Ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.

TOP