DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Aktualności

UCHWAŁA NR 91 /15

KM OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku

z dnia   31.08.2015 r.

§ 1. KM OM NSZZ „Solidarność” POiW w Białymstoku postanawia przyjąć i stosować normy postępowania, które mają na celu niezbędną ochronę danych osobowych członków Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

§ 2. Administratorem zbioru danych osobowych członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w OM POiW w Białymstoku jest Komisja Międzyzakładowa.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich członków Naszej Organizacji, do stosowania właściwych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających niezbędną ochronę danych przy ich przetwarzaniu takim jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza tych, które wykonuje się w systemach informatycznych.

            § 4. Dane osobowe członków naszej Organizacji mogą być udostępniane tylko w oparciu o stosowne decyzje lub uchwały KM POiW podejmowane wyłącznie dla realizacji celów statutowych i organizacyjnych.

§ 5.Dane finansowe mogą być udostępniane i przetwarzane przez członków Prezydium zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, lub przez osoby upoważnione stosowną uchwałą władzy wykonawczej, zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”.

§ 6. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad skutkować może odpowiedzialnością prawną oraz odpowiedzialnością statutową.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Super User. Posted in Aktualności

Zbieramy podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską przeciwko Transatlantyckiemu Porozumieniu w sprawie Handlu i Inwestycji (TTIP), które godzą w podstawowe prawa obywatelskie i zagrażają publicznym usługom, w tym publicznej edukacji!

Głosowanie tylko do 5 października. Inne kraje europejskie osiągnęły wymagany poziom ilości podpisów. Polska zebrała tylko 41% podpisów.

Nie możemy pozwolić, żeby nasze głosy nie były brane pod uwagę w debacie europejskiej.

 

Prosimy o podpisywanie inicjatywy - link jest w języku polskim!

https://stop-ttip.org/pl/?noredirect=pl_PL

Monika Kończyk

Członek Prezydium KSOiW

NSZ "Solidarność"

Załącznik:

STANOWISKO

TOP