DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Od pierwszego do trzeciego lipca 2019 roku Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, zorganizowała pielgrzymkę nauczycieli do Częstochowy. Po uroczystościach i zakończeniu mszy świętej na Jasnej Górze, udaliśmy się na zwiedzanie klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Poznaliśmy tam zasady życia mnichów, uczestniczyliśmy w nabożeństwach, wysłuchaliśmy nieszporów z pięknym śpiewem zakonników. Było nam miło, że w naszej pielgrzymce uczestniczył Minister Edukacji Narodowej.

             Mamy nadzieję, że za rok również uda się zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy.

http://bialystok.oswiata-solidarnosc.pl/images/phocagallery/2019_Pielgrzymka/thumbs/phoca_thumb_l_dsc_2690_hdr.jpg

Marek. Posted in Aktualności

8 czerwca 2019 r.- wielki finał I Edycji Kursu Kwalifikacyjnego w Zakresie Zarządzania Oświatą, zorganizowanego przez Filię Nr 4 Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku.

W roku 2018 Pani Agnieszka Rzeszewska, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku, wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli, reaktywowała działalność Filii nr 4 w Białymstoku Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, zostając jednocześnie jej dyrektorem. Na mocy decyzji Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dn. 3 września 2018 r., IDN-Filia nr 4 w Białymstoku uzyskała  zgodę na realizację I-go kursu kwalifikacyjnego w Zakresie Zarządzania Oświatą. Sukcesem był dobór kadry prowadzącej zajęcia, w dużej mierze opartej na szanowanych i doświadczonych dyrektorach szkół białostockich, którzy w trakcie kursu dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Miało to ogromny wpływ również na nabór, który błyskawicznie został skompletowany. Dziesięć miesięcy ciężkiej pracy uczestników zostało zwieńczone obroną prac dyplomowych, które powstawały pod okiem doświadczonych promotorów. Wszyscy uczestnicy, w liczbie 25 osób, z sukcesem się obronili, otrzymując świadectwa w dn. ukończenia kursu, 8 czerwca 2019 r., które zostały uroczyście wręczone w auli konferencyjnej Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, przy ul. Suraskiej 1. Jest to również egzamin zdany na 6 przez Filię nr 4 w Białymstoku, Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Gratulujemy uczestnikom i składamy wielkie podziękowanie wszystkim wykładowcom za wysoką jakość ich pracy!

 

                                                                       Ryszard Chodyniecki

                                                                    wicedyrektor Filii Nr 4 IDN

więcej zdjęć w galerii IV

Marek. Posted in Aktualności

„Solidarność” miała rację! Nauczyciele nie przegrali! Przypomnijmy, że 7 kwietnia zespół negocjacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisał z rządem porozumienie, które uwzględniło większość naszych postulatów. KSOiW NSZZ „Solidarność” wynegocjowała: 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku, zmianę systemu wynagradzania (na przełomie czerwca i lipca tego roku ma zostać opracowany nowy system wynagradzania, według którego pensje nauczycieli będą powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej), przywrócenie przepisów dotyczących oceny pracy sprzed września 2018 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie minimum dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł oraz przyznanie dodatkowych tzw. godzin do dyspozycji dyrektora. Podpisane z rządem porozumienie to efekt skutecznych negocjacji, które prowadziła KSOiW NSZZ „Solidarność” i pragmatycznego podejścia do negocjacji. Przypomnijmy, że to nasz Związek przez półtora roku prowadził otwartą walkę z MEN, a także rządem, domagając się podwyżek wynagrodzeń oraz poprawy warunków pracy. W tym roku i ubiegłym to NSZZ „Solidarność” skierował do MEN, premiera Mateusza Morawieckiego oraz polityków zajmujących się problematyką oświaty, szereg opinii i pism, w których wyjaśnialiśmy konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników oświaty oraz przeprowadzenia zmian w przepisach prawnych. W maju 2018 r. Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” przyjęło stanowisko, żądając odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. Cztery miesiące później, we wrześniu „Solidarność” zorganizowała pikietę przed MEN, dając „czerwoną kartkę” minister edukacji. W grudniu 2018 r. zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, podczas której w całym kraju odbyły się konferencje prasowe. Przedstawialiśmy na nich niesatysfakcjonujący nas przebieg negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarności”. 15 stycznia 2019 r. Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność” powołała komitet protestacyjno-strajkowy. Uzgodniono wtedy harmonogram naszego protestu i zobligowano nasze struktury do powołania regionalnych sztabów protestacyjno-strajkowych oraz rozpoczęcia procedur sporów zbiorowych. W marcu tego roku nauczyciele z „Solidarności” prowadzili akcję okupacyjną kuratorium oświaty w Krakowie, a potem dramatyczny protest głodowy. To wtedy właśnie rząd zgodził się na pierwsze ustępstwa. Dodajmy, że w zespole negocjacyjnym KSOiW NSZZ „Solidarność”, który podpisał 7 kwietnia porozumienie z rządem, byli również przedstawiciele protestujących nauczycieli z Krakowa. Od początku prowadzenia akcji protestacyjnej, nie chcieliśmy, by zakładnikami naszej walki z rządem byli uczniowie. Zdawaliśmy sobie także sprawę, o czym informowaliśmy nauczycieli, że prowadzenie strajków w szkołach, naraża ich na utratę zarobków, a także na inne bolesne konsekwencje. Uparte żądanie, formułowane przez inne centrale związkowe, spełnienia zaporowego postulatu podwyżki wynagrodzeń o tysiąc złotych, doprowadziło do tego, że rząd zaczął forować propozycję zwiększenia nauczycielskiego pensum. Stanowczo podkreślamy, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zmiany w przepisach prawnych dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego oraz nowy system wynagradzania to sukces negocjacyjny KSOiW NSZZ „Solidarność”. Porozumienie z rządem, które gwarantuje realizację naszych postulatów, podpisał tylko jeden związek zawodowy NSZZ „Solidarność”!

                                                                                          Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Marek. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

Zapraszamy na zebranie Przewodniczących Kół.
Spotkanie odbędzie się  27.05.2019 r. (poniedziałek)
o  godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

 

 

Program zebrania:

  1. 10.00 - Omówienie bieżącej sytuacji
    w oświacie.
  2. Zapoznanie się z aktualnymi problemami
    i sukcesami Kół.
  3. 12.00 - obiad
TOP