DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Aktualności

 Solidarność Oświatowa w Białymstoku od lat zabiegała o podwyżki dla pracowników niepedagogicznych białostockich szkół i placówek.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zabezpieczył w budżecie miasta na 2015 rok pięć milionów zł na zwiększenie płac dla administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych Białegostoku. Ta kwota wystarczyłaby na podwyżkę na poziomie powyżej 150 zł miesięcznie dla każdego z 2500 pracowników tej grupy. Wielu z nich zarabia zaledwie na poziomie minimalnej płacy krajowej!

Super User. Posted in Aktualności

Po przedstawionych przez Prezydenta Adama Polińskiego nowych zasadach wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi, na konferencji z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Białegostoku 16.04.2015r., mam wątpliwości czy sposób przyznania podwyżek jest w pełni sprawiedliwy.

Super User. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Pracownicy polskiej oświaty!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.

Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i poprawa warunków pracy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko  wspólny wysiłek i współpraca
dają  szansę na sukces.

TOP