DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy Przewodniczący Kół!!!

Zapraszamy na zebranie Przewodniczących Kół.
Spotkanie odbędzie się  27.05.2019 r. (poniedziałek)
o  godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Zarządu Regionu 
w Białymstoku ul. Suraska 1 (III piętro).

 

 

Program zebrania:

  1. 10.00 - Omówienie bieżącej sytuacji
    w oświacie.
  2. Zapoznanie się z aktualnymi problemami
    i sukcesami Kół.
  3. 12.00 - obiad

Marek. Posted in Aktualności

 

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

  Komunikat

Obradujące 23–24 kwietnia br. w Warszawie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odniosło się m.in. do bieżącej sytuacji w oświacie i efektów porozumienia z rządem, które zostało podpisane 7 kwietnia przez zespół negocjacyjny KSOiW. Dyskutowano także na temat przebiegu rozmów podczas wczorajszego (23 kwietnia) spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.

Odnosząc się do zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego do wzięcia udziału w obradach „okrągłego stołu” na temat oświaty, zaplanowanych na 26 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie, wystosowano do premiera rządu RP pismo, w którym czytamy m.in.: „W opinii naszego Związku zaproponowana formuła spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie nie gwarantuje efektywnej dyskusji nad rzeczywistymi problemami polskiej oświaty”. Jednocześnie poinformowano, że przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność” wezmą udział w obradach „okrągłego stołu” w charakterze obserwatorów.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oznajmia, że zespół
ds. ekonomicznych Krajowej Sekcji jest gotów do podjęcia z rządem merytorycznych rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania. W piśmie do premiera Mateusza Morawickiego podkreślamy, że „oczekujemy pilnego rozpoczęcia prac nad realizacją uzgodnionych postulatów, w szczególności podjęcia merytorycznych rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i powiązania go ze wzrostem gospodarczym”.

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 Czytaj więcej na stronie internetowej KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata
TOP