DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

 

 

Uchwała KK nr 31/17 ws. hasła na rok 2018 

 

            W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zważywszy na wkład Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w przywróceniu naszej Ojczyźnie pełni swobód demokratycznych i przynależnego Jej prawa do suwerennych decyzji wobec jej obywateli, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia świętować jubileuszowy rok  pod  hasłem „Solidarność dla Niepodległej”.  

 

Gdańsk, 11 grudnia 2017 r.  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Marek. Posted in Aktualności

16 października br. w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie przewodniczących Kół Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku. Tematami obrad były procedury związane z wyborami na kadencję 2018 - 2022 jak również bieżące sprawy dotyczące oświaty.

http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,475,zebranie-om-poiw-w-bialymstoku

TOP