DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Aktualności

                                                                                       /początek szkolenia godz. 14.00/

. Posted in Aktualności

Słonecznych dni, dobrego wypoczynku i bezpiecznych wakacji

wszystkim członkom NSZZ Solidarność POiW w Białymstoku

życzą

Przewodnicząca Agnieszka Rzeszewska i Zarząd

. Posted in Aktualności

              Uczestnicy posiedzenia Rady Dialogu Społecznego wysłuchali informacji Anny Zalewskiej minister edukacji narodowej na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” - kierunki zmian w systemie edukacji.

Reforma będzie dotyczyć podręczników, zasad funkcjonowania systemu edukacji, podstaw programowych i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Mówiąc o kształceniu zawodowym dla rynku pracy minister Zalewska powiedziała, że celem jest stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia. Ma on być realizowany we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły.
Jak podkreśliła, rząd będzie rozmawiał z pracodawcami, by przekonać ich do finansowego wsparcia tego kształcenia. Oddzielenie pracodawców, związków i rządu w tym zakresie byłoby absurdem.
Jak poinformowała, tylko 83 proc. uczniów szkół zawodowych zdobywa dziś doświadczenie zawodowe u pracodawców. Nie wszyscy uczniowie techników mają takie praktyki
Podała dane dotyczące zapotrzebowania pracodawców, z których wnika, że ponad 50 proc. Potrzebuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Tymczasem produkuje się wysoko kwalifikowanych bezrobotnych.
Minister Zalewska mówiła o powołaniu tzw. branżowej linii w ministerstwie edukacji, który na przyśpieszać współpracę.
Mówiła o potrzebie natychmiastowego kształcenia pielęgniarek i w związku z tym utworzenie techników medycznych.
„Chcemy maksymalnie promować kształcenie zawodowe, wspierać system stypendiów. Już dziś to się dzieje” – powiedziała.
Za istotnie minister Zalewska uznała też kształcenie się przez całe życie, które u nas jest wykorzystywanie w niewielkim stopniu, o tego niedostosowane do potrzeb rynku.
Odrębnym problemem jak podkreśliła, jest zapewnienie kadry fachowców – nauczycieli zawodu. Poinformowała, że inżynierom-emerytom ma być proponowane zatrudnienie w szkołach zawodowych, bo o tych młodszych bardzo trudno. Inżynierowie dostają bowiem znacznie lepsze oferty pracy.
Podsumowując tę część wystąpienia minister Zalewska powiedziała dążeniu do utworzenia Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej, którego celem miałoby być m.in.: dofinansowywanie doradztwa zawodowego, analiza rynku pracy, organizowanie finansowania staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego, dofinansowanie kosztów praktycznego kształcenia zawodowego.
Minister Zalewska zauważyła też problem związany z zatrudnieniem nauczycieli. Zaznaczyła problem niżu demograficznego podkreślając, że rząd robi wszystko, by ograniczyć zwolnienia nauczycieli.
Jej zdaniem istotne są w tym wszystkim oceny nauczycieli, a następnie doprecyzowanie ścieżki awansu zawodowego.
Podkreśliła przy tym znaczenie powołania tzw. stolika branżowego przy ministrze edukacji, gdzie byłyby wypracowywane nowe rozwiązania z zakresu edukacji we współpracy rządu z partnerami społecznymi.
Po wystąpieniu minister edukacji odbyła się dyskusja przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.


Anna Grabowska

 

TOP