DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

Solidarność zapowiada kilka pikiet poparcia dla nauczycieli z Małopolski - w Katowicach, Częstochowie i Białej Podlaskiej. Niewykluczone, że akcja okupacji kuratoriów może spontanicznie się poszerzyć - usłyszał nasz dziennikarz od przedstawicieli Solidarności.

Nauczycielska Solidarność domaga się większych podwyżek niż oferuje rząd. Związkowcy chcą podniesienia pensji zasadniczej o 15 proc. w tym roku i kolejne 15 proc. w roku 2020. Chcą też zmiany systemu wynagrodzeń w oświacie, tak żeby pensje systematycznie rosły razem z podwyżkami średnich wynagrodzeń w kraju.

Marek. Posted in Aktualności

 

Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Kielcach popiera strajk okupacyjny prowadzony od 11 marca 2019 roku w budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie przez nauczycieli należących do NSZZ "Solidarność".
Wzywamy władze państwowe do podjęcia rozmów w celu rozwiązania trudnej sytuacji w oświacie. Narastające niezadowolenie wyrażane przez organizacje związkowe i grupy społeczne związane ze szkolnictwem świadczą jednoznacznie o tym, że w polskiej oświacie źle się dzieje i potrzebne są działania naprawcze.
Polska oświata dotknięta jest kryzysem, który zagraża jakości prowadzonej edukacji. Nie powinno dopuścić się do konfrontacji, w której mogliby ucierpieć uczniowie.
Z tego powodu potrzebne są poważne rozmowy i zawarcie porozumienia dotyczącego zgłaszanych postulatów przez KSOiW NSZZ "Solidarność".

Marek. Posted in Aktualności

 

– Wpompowane w reformę miliardy nie przełożyły się ani na lepszą edukację, ani na lepsze płace – mówi Ryszard Proksa.

fot. Monika Odrobińska/Idziemy
Czytaj

Marek. Posted in Aktualności

 

      - My jako "Solidarność" nie chcielibyśmy, by ten protest był kosztem dzieci. Dzieci nie mogą być zakładnikami. Zbliża się cała seria egzaminów, od których zależy ich życiowa kariera. Co nie znaczy, że nie chcemy podwyżek.

                  https://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/id/166283

           Agnieszka Rzeszewska

TOP