DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ NSZZ „Solidarność”
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. Struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. W Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Super User. Posted in Aktualności

31.03.2015r. odbyło się zebranie z przewodniczącymi Kół Naszej Organizacji. Tematem spotkania było zaostrzenie akcji protestacyjnych i przygotowania do wejścia w spór zbiorowy z szkołami i placówkami oświatowymi.

W trakcie zebrania rozdano ankietę dotyczącą działań Związku. Jednym z ważnych wniosków po jej analizie jest potrzeba kontynuacji szkoleń z zakresu prawa oświatowego i związkowego.

Super User. Posted in Aktualności

Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej na stronie KSOiW

Super User. Posted in Aktualności

Przy okazji ujawnienia przez panią minister edukacji pomysłów na zmianę w jakże niewygodnej dla samorządowych organów prowadzących szkoły Karcie Nauczyciela (bo nie mogą np. bezkarnie zaniżać wynagrodzeń nauczycieli), niektórzy dziennikarze ponownie zainteresowali się tzw. przywilejami nauczycieli. To przygotowanie wśród opinii publicznej tzw. gruntu pod nadchodzące zmiany. Jeżeli nauczyciele będą protestować, to można ładnie odbić piłeczkę – bronią swoich przywilejów!

Super User. Posted in Aktualności

      9 października 2014 roku był szczególnym dniem dla członków NSZZ „Solidarność”- tego dnia czciliśmy 30 rocznicę Męczeńskiej Śmierci Naszego Patrona Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W tym  dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w  organizowanym  przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ogólnopolskim Konkursie - "Zło dobrem zwyciężaj” – Ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.

Super User. Posted in Aktualności

„Solidarność” oświatowa w Białymstoku jest zaniepokojona kolejnymi „Ustaleniami” prezydenta Białegostoku zmierzającymi do kolejnej redukcji etatów pracowników obsługi i administracji szkół na rok szkolny 2013/14, która spowoduje dalsze zwolnienia w tej grupie zawodowej pozbawiając pracy i często środków do życia wiele białostockich rodzin.

Drastyczne ograniczenie etatów, szczególnie obsługi szkół, spowoduje duże perturbacje w ich funkcjonowaniu i spowoduje nadmierne obciążenie obowiązkami pracowników, którym uda się uniknąć zwolnień. Oszczędności z tego tytułu dla budżetu miasta będą znikome, gdyż wynagrodzenia tych pracowników są niskie, a groźba większej zachorowalności z powodu przemęczenia realna. 

TOP