DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

Po przedstawionych przez Prezydenta Adama Polińskiego nowych zasadach wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi, na konferencji z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Białegostoku 16.04.2015r., mam wątpliwości czy sposób przyznania podwyżek jest w pełni sprawiedliwy.

Super User. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Pracownicy polskiej oświaty!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.

Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i poprawa warunków pracy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko  wspólny wysiłek i współpraca
dają  szansę na sukces.

Super User. Posted in Aktualności

PRZEWODNICZĄCY KÓŁ NSZZ „Solidarność”
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. Struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. W Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Super User. Posted in Aktualności

31.03.2015r. odbyło się zebranie z przewodniczącymi Kół Naszej Organizacji. Tematem spotkania było zaostrzenie akcji protestacyjnych i przygotowania do wejścia w spór zbiorowy z szkołami i placówkami oświatowymi.

W trakcie zebrania rozdano ankietę dotyczącą działań Związku. Jednym z ważnych wniosków po jej analizie jest potrzeba kontynuacji szkoleń z zakresu prawa oświatowego i związkowego.

Super User. Posted in Aktualności

Rada KSOiW podjęła decyzje o zaostrzeniu protestu w związku z brakiem reakcji Rządu RP na postulaty NSZZ „Solidarność”. Do 15 kwietnia br. struktury związkowe „Solidarności” oświatowej w szkołach wejdą w spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkami, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej na stronie KSOiW

TOP