DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

„Solidarność” oświatowa w Białymstoku jest zaniepokojona kolejnymi „Ustaleniami” prezydenta Białegostoku zmierzającymi do kolejnej redukcji etatów pracowników obsługi i administracji szkół na rok szkolny 2013/14, która spowoduje dalsze zwolnienia w tej grupie zawodowej pozbawiając pracy i często środków do życia wiele białostockich rodzin.

Drastyczne ograniczenie etatów, szczególnie obsługi szkół, spowoduje duże perturbacje w ich funkcjonowaniu i spowoduje nadmierne obciążenie obowiązkami pracowników, którym uda się uniknąć zwolnień. Oszczędności z tego tytułu dla budżetu miasta będą znikome, gdyż wynagrodzenia tych pracowników są niskie, a groźba większej zachorowalności z powodu przemęczenia realna. 

Super User. Posted in Aktualności

Wybory na przewodniczącą RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku wygrała Agnieszka Małgorzata  Rzeszewska, dotychczasowa wiceprzewodnicząca tej struktury.

Super User. Posted in Aktualności

Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „ Solidarność” ogłoszono rok 2013 „Rokiem Powstania Styczniowego”, aby złożyć hołd wszystkim uczestnikom tego zrywu niepodległościowego sprzed 150 lat.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ„ Solidarność” wraz z Prywatną Ogólnokształcącą Szkołą Sztuk Pięknych we Włocławku,  pod patronatem Piotra Dudy – przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ„ Solidarność” zorganizowali Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Super User. Posted in Aktualności

Marzec – kwiecień to czas opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez rady pedagogiczne, które następnie zostaną zaniesione przez dyrektorów do zatwierdzenia przez organy prowadzące szkoły.

TOP