DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

Przy okazji ujawnienia przez panią minister edukacji pomysłów na zmianę w jakże niewygodnej dla samorządowych organów prowadzących szkoły Karcie Nauczyciela (bo nie mogą np. bezkarnie zaniżać wynagrodzeń nauczycieli), niektórzy dziennikarze ponownie zainteresowali się tzw. przywilejami nauczycieli. To przygotowanie wśród opinii publicznej tzw. gruntu pod nadchodzące zmiany. Jeżeli nauczyciele będą protestować, to można ładnie odbić piłeczkę – bronią swoich przywilejów!

Super User. Posted in Aktualności

      9 października 2014 roku był szczególnym dniem dla członków NSZZ „Solidarność”- tego dnia czciliśmy 30 rocznicę Męczeńskiej Śmierci Naszego Patrona Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

W tym  dniu nastąpiło również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w  organizowanym  przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ogólnopolskim Konkursie - "Zło dobrem zwyciężaj” – Ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa prawdy i wolności.

Super User. Posted in Aktualności

„Solidarność” oświatowa w Białymstoku jest zaniepokojona kolejnymi „Ustaleniami” prezydenta Białegostoku zmierzającymi do kolejnej redukcji etatów pracowników obsługi i administracji szkół na rok szkolny 2013/14, która spowoduje dalsze zwolnienia w tej grupie zawodowej pozbawiając pracy i często środków do życia wiele białostockich rodzin.

Drastyczne ograniczenie etatów, szczególnie obsługi szkół, spowoduje duże perturbacje w ich funkcjonowaniu i spowoduje nadmierne obciążenie obowiązkami pracowników, którym uda się uniknąć zwolnień. Oszczędności z tego tytułu dla budżetu miasta będą znikome, gdyż wynagrodzenia tych pracowników są niskie, a groźba większej zachorowalności z powodu przemęczenia realna. 

Super User. Posted in Aktualności

Wybory na przewodniczącą RSOiW NSZZ „Solidarność” w Białymstoku wygrała Agnieszka Małgorzata  Rzeszewska, dotychczasowa wiceprzewodnicząca tej struktury.

Super User. Posted in Aktualności

Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „ Solidarność” ogłoszono rok 2013 „Rokiem Powstania Styczniowego”, aby złożyć hołd wszystkim uczestnikom tego zrywu niepodległościowego sprzed 150 lat.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ„ Solidarność” wraz z Prywatną Ogólnokształcącą Szkołą Sztuk Pięknych we Włocławku,  pod patronatem Piotra Dudy – przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ„ Solidarność” zorganizowali Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Super User. Posted in Aktualności

Marzec – kwiecień to czas opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez rady pedagogiczne, które następnie zostaną zaniesione przez dyrektorów do zatwierdzenia przez organy prowadzące szkoły.

TOP