DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

. Posted in Aktualności

Wspólna manifestacja dwóch związków zawodowych 

 komunikat po spotkaniu ZNP i  KSOiW NSZZ "Solidarność"

Warszawa, 29.09.2015 r.

 

We wtorek, 29 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa dwóch nauczycielskich związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania była wspólna manifestacja pracowników oświaty 14 października w Warszawie.

Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzibie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony:

-  oświatowej „Solidarności” - Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego oraz Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, członkowie Prezydium.

- ZNP - Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją i przebiegiem manifestacji.

Uczestnicy spotkania ustalili, że:

- wspólna manifestacja rozpocznie się w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;

- wezmą w niej udział nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski;

- przedstawiciele manifestujących złożą w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi postulatami adresowaną do pani premier Ewy Kopacz;

- w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden plakat informujący o manifestacji;

- każdy związek przygotuje swoje transparenty z hasłami i bannery;

- wystąpienia przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będą miały miejsce na wspólnej platformie ustawionej przed wejściem głównym do Kancelarii Premiera;

- organizatorami manifestacji będą - od strony formalnej - dwa oświatowe związki zawodowe.

 

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości zorganizowania wspólnego strajku pracowników oświaty.

Wspólne postulaty:

- zwiększenie nakładów na edukację,

- podwyżki dla pracowników oświaty,

- przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.

 

 

Ryszard Proksa

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 

Sławomir Broniarz

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

TOP