DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Super User. Posted in Aktualności

Po przedstawionych przez Prezydenta Adama Polińskiego nowych zasadach wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi, na konferencji z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Białegostoku 16.04.2015r., mam wątpliwości czy sposób przyznania podwyżek jest w pełni sprawiedliwy.

Super User. Posted in Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

Pracownicy polskiej oświaty!

Rozpoczęliśmy ważne dla wszystkich pracowników polskiej szkoły działania.

Ich celem jest waloryzacja wynagrodzenia i poprawa warunków pracy.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że tylko  wspólny wysiłek i współpraca
dają  szansę na sukces.

TOP