DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

22 marca 2017r. odbyło się szkolenie dla przewodniczących kół OM NSZZ "Solidarność" POiW w Białymstoku z zakresu dokumentów składających się na arkusz organizacji szkoły. Dzięki uprzejmości Pani Kurator szkolił nas Pan Marek Błaszczak były kurator z Lublina. Przedstawił bardzo sprawnie najistotniejsze informacje niezbędne do wydania opinii na temat arkuszy organizacyjnych szkół. Po zmianie ustaw oświatowych związki zawodowe mają prawo do wydawania takich opinii w terminie do 19 kwietnia.  Mamy na to 10 dni. Przed nami więc spore wyzwanie. Dzięki przekazanej wiedzy przez Pana Marka Błaszczaka mamy szansę poradzić sobie z tym obowiązkiem.

Marek. Posted in Aktualności

Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

   22 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00

Miejsce:

         Siedziba NSZZ „Solidarność,  Białystok, ul. Suraska 1, III pietro

Osoba prowadzAca:

 Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Marek. Posted in Aktualności

Zapraszamy Członków Związku na pielgrzymkę

do Częstochowy

połączoną z jednodniową wycieczką
w dniach: 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Program:

30 czerwca 2017 r.

Super User. Posted in Aktualności

Marek. Posted in Aktualności

( od 23.01.2017r. do 5.02.2017r.)

 

PRZYJMUJEMY od poniedziałku do piątku

 w godz. 10.00 - 14.00

TOP