DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Marek. Posted in Aktualności

 

                           Drodzy nauczyciele, pracownicy oświaty, członkowie Solidarności Oświatowej.

 

             Dziękuję tym, którzy wybrali dobro dziecka i dobro młodzieży. Rozumiem tych, którzy ulegli presji środowiska i są w grupie strajkujących. To trudne decyzje. Pamiętajcie protest się skończy a Wy będziecie nadal pracować w tych samych Radach Pedagogicznych.

             Nie pozwólcie nawzajem się obrażać i okazywać braku szacunku. Każdy ma prawo do własnego zdania. Nikogo nie potępiamy. Nikomu nie odbieramy prawa do samodzielnego decydowania o własnych wyborach.

 

                                                                                                     Pozdrawiam Agnieszka Rzeszewska

                                                               

Marek. Posted in Aktualności

Gdańsk, 8 kwietnia 2019 r.

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Przypominamy: rząd zrealizował większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:

1. nauczyciele otrzymają 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;

2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);

3. wracamy do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;

4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);

5. nastąpi określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;

6. przyznane zostaną tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.

Takie porozumienie z rządem jest dla nauczycieli bardzo korzystne. Zaznaczamy i dementujemy plotki, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.

Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań, mamy własną strategię, którą konsekwentnie realizujemy.

Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.

TOP