DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kolejna tura negocjacji!

Marek. Posted in Aktualności

 

Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Kielcach popiera strajk okupacyjny prowadzony od 11 marca 2019 roku w budynku Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie przez nauczycieli należących do NSZZ "Solidarność".
Wzywamy władze państwowe do podjęcia rozmów w celu rozwiązania trudnej sytuacji w oświacie. Narastające niezadowolenie wyrażane przez organizacje związkowe i grupy społeczne związane ze szkolnictwem świadczą jednoznacznie o tym, że w polskiej oświacie źle się dzieje i potrzebne są działania naprawcze.
Polska oświata dotknięta jest kryzysem, który zagraża jakości prowadzonej edukacji. Nie powinno dopuścić się do konfrontacji, w której mogliby ucierpieć uczniowie.
Z tego powodu potrzebne są poważne rozmowy i zawarcie porozumienia dotyczącego zgłaszanych postulatów przez KSOiW NSZZ "Solidarność".

TOP