DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

"Rozwój Związku"

Marek. Posted in Aktualności

W dniach 24-25 maja 2018 r. miało miejsce szkolenie „Rozwój Związku” zorganizowane z myślą o nowo wybranych przewodniczących Kół w szkołach i innych placówkach oświatowych. Odbyło się ono w Hotelu Bobrowa Dolina w malowniczych okolicznościach Puszczy Knyszyńskiej. Poprowadził je Janusz Zabiega z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wykorzystując metody wykładu, dyskusji, „burzy mózgów”, pracy w grupach oraz inscenizacji. Zagadnienie organizowania pracowników w związek zostało opracowane przez pryzmat wagi umiejętności komunikacji, badania stanu w zakładzie pracy, budowania zespołu osób odpowiedzialnych za organizowanie pracowników i analizy działań danego zespołu.

Atmosfera otwartości panująca  na szkoleniu sprzyjała intensywnej i efektywnej pracy. Uczestnicy aktynie włączali się do dyskusji i chętnie podejmowali wyzwania stawiane przez prowadzącego. Pogoda na zewnątrz była przepiękna zaś w sali szkoleniowej od czasu do czasu szalała „burza mózgów” zmierzająca do rozwiązania problemowych kwestii podnoszonych na spotkaniu.

TOP