DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Marek. Posted in Aktualności

21 marca 2017r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Prezydent  Andrzej Duda, który objął patronatem to przedsięwzięcie, wraz z Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą wręczył 22 firmom-laureatom statuetki i certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Podczas  uroczystości prezydent przypomniał, że nagrody dla pracodawców przyjaznych pracownikom wymyśliła w 2007 r. NSZZ „Solidarność” i przedstawiła jako propozycję honorowania pracodawców ówczesnemu prezydentowi prof. Lechowi Kaczyńskiemu.
- Uważam, że był to doskonały pomysł, aby właśnie do prezydenta RP zwrócić się o objęcie tej nagrody honorowym patronatem. Nabiera ona przez to dodatkowego waloru – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wyraził też satysfakcję i podziękowanie dla prezydentów za to, że od początku, nieprzerwanie utrzymany został prezydencki patronat nad nagrodami.

Certyfikaty otrzymali  pracodawcy, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk przy przestrzeganiu prawa pracy. Elementami oceny były: stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowniczych, szanują prawa pracowników i prowadzą dialog społeczny wewnątrz zakładu.

Prezydent  Andrzej Duda dziękując i gratulując nagrodzonym, powiedział, że jest to świadectwo jakości i konkurencyjności nagrodzonych firm na nowoczesnym rynku gospodarczym. Wyróżnił szczególnie białostockich pracodawców jako najliczniejszą grupę wśród laureatów.

Wśród 22 laureatów z całej Polski aż 6 stanowią pracodawcy z Białegostoku. Decyzję o wytypowaniu ich do konkursu podjęły załogi. Do Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku wpłynęło 6 wniosków z placówek oświatowych, które zostały wysłane do Komisji Krajowej. Pięć z nich otrzymało akceptację i dyrektorzy mogli odebrać te tytuły i certyfikaty z rąk Prezydenta.


Laureaci konkursu z Białegostoku:

1.  Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku
2.  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w
     Białymstoku
3. Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
4. Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego 
    w Białymstoku
5. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 Jako szóstemu z naszego miasta certyfikat przyznano również Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Jesteśmy z nich dumni. To dzięki „Solidarności” tacy pracodawcy mogą zostać wyróżnieni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszymy się, że mamy w Białymstoku tak wielu wzorowych Zarządców.  Na tle całej Polski wypadliśmy doskonale. Wymagało to wiele pracy, zaangażowania, ale także obiektywnego spojrzenia na pracę placówek, w których działa Solidarność. To ci najlepsi zyskali uznanie swoich podwładnych i to oni właśnie chcieli, aby ich dyrektorzy zostali wyróżnieni. To wielki zaszczyt dla Białegostoku, doskonała promocja Miasta i Naszego Związku „Solidarność”. To także zachęta dla pozostałych pracodawców, aby starali się o taki certyfikat.  Liczymy, że w kolejnych edycjach będziemy nadal liderami przyjaznych firm dla swoich pracowników i Białystok otrzyma kolejne nagrody.

                                                                                                                     Agnieszka Małgorzata Rzeszewska
                                                                                                                           Przewodnicząca RSOiW
                                                                                                                       NSZZ „Solidarność” w Białymstoku

GALERIA ZDJĘĆ

TOP