DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego

Marek. Posted in Aktualności

Oferta szkoleniowa

 Temat: Nauczyciel mianowany na ścieżce awansu zawodowego

 Cele:

o  wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i  umiejętności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczycieli mianowanych na dyplomowanych

o  doskonalenie umiejętności stosowania  przepisów prawa oświatowego w związku
z procedurami awansu zawodowego nauczycieli

 Przewidywane efekty:

Uczestnik będzie:

o   znał i rozumiał zadania nauczyciela  związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli  mianowanych na dyplomowanych zapisane w prawie oświatowym,

o   znał kalendarz ważnych terminów,

o   potrafił napisać  sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego tak, aby dyrektor
nie miał podstaw do jego odrzucenia,

o   miał pewność, że dokumentacja złożona do komisji kwalifikacyjnej ( „teczka”) 
jest  kompletna i odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym,

o   przygotowany do odpowiedzi na pytania komisji  kwalifikacyjnej

o   znał  zasady przygotowania opisu  i analizy oraz studium przypadku tak,
by  wykazać realizację wymagań 
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Termin i miejsce szkolenia:

o   10 maja 2017 r. godz. 14.00 -17.00, sala konferencyjna Zarządu Regionu Podlaskiego, ul. Suraska 1  (III piętro)

 Metody:

o   wykład (prezentacje)

o   ćwiczenia ( warsztaty, dyskusja)

 Formy pracy:

o   indywidualna

o   grupowa

 Środki dydaktyczne:

o   wideoprojektor, prezentacja multimedialna

o   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.), Karta Nauczyciela  rozdział   3a  Awans zawodowy nauczycieli

Osoba prowadząca:

o   Urszula Roman

Członek NSZZ „Solidarność”, trener warsztatowy, edukator, nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener programu „Ekspert”.

TOP