DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Oferta szkolenia

Marek. Posted in Aktualności

Szkolenie dla przewodniczących Kół w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych

Temat: Opiniowanie arkusza organizacyjnego

 

Termin i czas realizacji szkolenia:

   22 marca 2017 r., godz. 15.00 – 18.00

Miejsce:

         Siedziba NSZZ „Solidarność,  Białystok, ul. Suraska 1, III pietro

Osoba prowadzAca:

 Marek Błaszczyk  Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

TOP